Zehirli Guatr

Zehirli Guatr Hastalarında Tiroid Kanseri

Zehirli guatr hastalarında tiroid kanserinin nadir olduğu görüşü artık geçerliliğini kaybetmiştir. Zehirli guatr hastalarında, tiroid kanserinin daha fazla olduğu son zamanlarda yayınlanan araştırmalarda ortaya konmuştur. Zehirli guatr hastalarında tiroid nodülü varsa mutlaka ciddiye alınmalı ve nodülde kanser olup olmadığını anlamak için ultrasonografi eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Kaç Tür Zehirli Guatr Var?

Zehirli guatr hastalarını 2 anagruba ayırmak gerekir: Birinci grup zehirli guatr hastalığı: Graves hastalığı. İkinci grup zehirli guatr hastalığı: Sıcak nodüllü zehirli guatr (Plummer hastalığı).

Graves hastalarında boğazda şişlik belli olmayabilir ancak kalıcı tedavi gecikirse boğazda büyüme yani guatr ortaya çıkabilir. Bu hastalığın ana nedeni; tiroid bezine karşı hastanın kendi vücudunun ürettiği antikorların (oto-antikorların) tiroid bezinin çalışmasını bozmasıdır. Bu antikorlar arasında; anti-TSH reseptor antikoru en önemlisi olmasına rağmen bu hastalarda anti-tg ve anti-tpo antikorları da yüksektir. Bu grup zehirli guatr hastalarında şikayetler çok şiddetlidir. Gözlerin ileri doğru fırlaması (egzoftalmi) en çok Graves hastalığı türü zehirli guatr hastalarında görülür.

Sıcak nodüllü (hiperaktif nodüllü) zehirli guatr hastalığına Plummer hastalığı da denilmektedir. Bu hastalık, yaşlılıkta daha sık görülür. Belirtiler hafif veya az şiddetli olabilir. Daha sinsidir. Bu nedenle uzun vadede, kalbe daha çok zarar verebilir. Gözlerin ileri doğru (egzoftalmi) çıkması nadirdir ama yine de görülebilir.

Kaynak