Tiroidin Fazla Çalışması

Tiroidin Fazla Çalışması Olan Hastalarda Görülen Tiroid Kanseri

Tiroidin fazla çalışması olan hastalarında tiroid kanserinin nadir olduğu görüşü artık geçerliliğini kaybetmiştir. Tiroidin fazla çalışması olan hastalarda, tiroid kanserinin daha fazla olduğu son zamanlarda yayınlanan araştırmalarda ortaya konmuştur. Tiroidin fazla çalışması olan hastalarda tiroid nodülü varsa mutlaka ciddiye alınmalı ve nodülde kanser olup olmadığını anlamak için ultrasonografi eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Kaç Tür Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığı Var?

Tiroidin fazla çalışması yani zehirli guatr hastalığını 2 ana gruba ayırmak gerekir: Birinci grup zehirli guatr hastalığı: Graves hastalığı. İkinci grup zehirli guatr hastalığı: Sıcak nodüllü zehirli guatr (Plummer hastalığı).

Graves hastalığı: Tiroidin fazla çalışması olan bu grup hastalarda boğazda şişlik belli olmayabilir ancak kalıcı tedavi gecikirse boğazda büyüme yani guatr ortaya çıkabilir. Tiroidin fazla çalışması hastalığının ana nedeni; tiroid bezine karşı hastanın kendi vücudunun ürettiği antikorların (oto-antikorların) tiroid bezinin çalışmasını bozmasıdır. Bu antikorlar arasında; anti-TSH reseptor antikoru en önemlisi olmasına rağmen bu hastalarda anti-tg ve anti-tpo antikorları da yüksektir. Tiroidin fazla çalışması hastalığı olan Graves hastalığında hastaların şikayetleri çok şiddetlidir. Gözlerin ileri doğru fırlaması (egzoftalmi) en çok Graves hastalığı grubu tiroidin fazla çalışması olan hastalarda görülür.

Plummer Hastalığı: Tiroidin fazla çalışması, bazen, sıcak nodüllü (hiperaktif nodüllü) hipertiroidi hastalığı yani Plummer hastalığı olarak da görülebilir. Bu hastalık, yaşlılıkta daha sık görülür. Bu hastalarda, tiroidin fazla çalışması belirtiler hafif veya daha az şiddetli olabilir. Sıcak nodüllü tiroidin fazla çalışması hastalıüı daha sinsidir. Bu nedenle, bu grup tiroidin fazla çalışması hastalığı, uzun vadede, kalbe daha çok zarar verebilir. Bu grup tiroidin fazla çalışması hastalığında, gözlerin ileri doğru (egzoftalmi) çıkması nadirdir ama yine de görülebilir.

Kaynak