Hipertiroidi

Hipertiroidi Görülen Tiroid Kanseri

Hipertiroidi olan hastalarında tiroid kanserinin nadir olduğu görüşü artık geçerliliğini kaybetmiştir. Hipertiroidi olan hastalarda, tiroid kanserinin daha fazla olduğu son zamanlarda yayınlanan araştırmalarda ortaya konmuştur. Hipertiroidi olan hastalarda tiroid nodülü varsa mutlaka ciddiye alınmalı ve nodülde kanser olup olmadığını anlamak için ultrasonografi eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Kaç Tür Hipertiroidi Var?

Hipertiroidi yani zehirli guatr hastalığını 2 ana gruba ayırmak gerekir: Birinci grup hipertiroidi hastalığı: Graves hastalığı. İkinci grup hipertiroidi hastalığı: Sıcak nodüllü hipertiroidi (Plummer hastalığı).

Birinci grup hipertiroidi hastalığında, yani Graves hastalığında, boğazda şişlik belli olmayabilir ancak kalıcı tedavi gecikirse boğazda büyüme yani guatr ortaya çıkabilir. Graves türü hipertiroidi hastalığın ana nedeni; tiroid bezine karşı hastanın kendi vücudunun ürettiği antikorların (oto-antikorların) tiroid bezinin çalışmasını bozmasıdır. Bu antikorlar arasında; anti-TSH reseptor antikoru en önemlisi olmasına rağmen bu hastalarda anti-tg ve anti-tpo antikorları da yüksektir. Graves türü hipertiroidi hastalarında şikayetler çok şiddetlidir. Gözlerin ileri doğru fırlaması (egzoftalmi) en çok Graves hastalığı türü hipertiroidi hastalarında görülür.

Sıcak nodüllü (hiperaktif nodüllü) hipertiroidi hastalığına Plummer hastalığı da denilmektedir. Bu hastalık, yaşlılıkta daha sık görülür. Belirtiler hafif veya az şiddetli olabilir. Daha sinsidir. Bu nedenle uzun vadede, kalbe daha çok zarar verebilir. Gözlerin ileri doğru (egzoftalmi) çıkması nadirdir ama yine de görülebilir.

Kaynak