Guatr

Plonjan Guatr Nedir?

Tiroid bezi büyüdüğünde buna guatr denir. Eğer tiroit bezi aşağı doğru büyüyüp boyundan göğüs kafesine doğru inerse buna ‘plonjan’ guatr denir. Plonjan guatr, tedavisi daha zor bir hastalıktır. Ameliyat edilecekse, göğüs kafesine de girileceği için, hem tiroid cerrahı hem de göğüs kalp damar cerrahı aynı anda ameliyathanede bulunmalıdır.

Asimetrik Guatr:

Guatr denilince, tiroidin tümüyle büyümesi akla gelir ancak bazen tiroit bezinin sadece sağ veya sol lobu büyüyebilir. Bu durumda sağ lob veya sol lob hiperplazisinden söz edilir.

Guatr ve Tiroid Hiperplazisi:

Guatr’ın tıptaki karşılığı tiroid hiperplazisidir. Ancak, bazı doktorlar guatr için tiroid hipetiroifisi tanımlamasını da kullanabilier.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Kaynak