Graves Hastalığı

Graves Hastalığında Görülen Tiroid Kanseri

Graves hastalığı olan hastalarında tiroid kanserinin nadir olduğu görüşü artık geçerliliğini kaybetmiştir. Graves hastalığı olan hastalarda, tiroid kanserinin daha fazla olduğu son zamanlarda yayınlanan araştırmalarda ortaya konmuştur. Graves hastalığı olan hastalarda tiroid nodülü varsa mutlaka ciddiye alınmalı ve nodülde kanser olup olmadığını anlamak için ultrasonografi eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Kaç Tür Zehirli Guatr Var?

Hipertiroidi yani zehirli guatr hastalığını 2 ana gruba ayırmak gerekir: Birinci grup zehirli Graves hastalığı: Graves hastalığı. İkinci grup zehirli guatr hastalığı: Sıcak nodüllü zehirli guatr (Plummer hastalığı).

Graves hastalarında boğazda şişlik belli olmayabilir ancak kalıcı tedavi gecikirse boğazda büyüme yani guatr ortaya çıkabilir. Bu hastalığın ana nedeni; tiroid bezine karşı hastanın kendi vücudunun ürettiği antikorların (oto-antikorların) tiroid bezinin çalışmasını bozmasıdır. Bu antikorlar arasında; anti-TSH reseptor antikoru en önemlisi olmasına rağmen bu hastalarda anti-tg ve anti-tpo antikorları da yüksektir. Graves hastalığı hastalarında şikayetler çok şiddetlidir. Gözlerin ileri doğru fırlaması (egzoftalmi) en çok Graves hastalığı türü zehirli guatr hastalarında görülür.

Sıcak nodüllü (hiperaktif nodüllü) zehirli guatr hastalığına Plummer hastalığı da denilmektedir. Bu hastalık, yaşlılıkta daha sık görülür. Belirtiler hafif veya az şiddetli olabilir. Daha sinsidir. Bu nedenle uzun vadede, kalbe daha çok zarar verebilir. Gözlerin ileri doğru (egzoftalmi) çıkması nadirdir ama yine de görülebilir.

Kaynak